Aktualności

Kształcenie na odległość
2020-03-27

30.03.2020 – 10.04.2020

Sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

Prosimy, by w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty osobiste w szkole. Wiele spraw można załatwić telefonicznie (32 42 27 117 oraz 513 188 649) lub mailowo (sp35@onet.eu). Prosimy również, by w przypadku bezpośredniego kontaktu zachować odpowiedni dystans.

Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów - kontakt przez e-dziennik.

2020-03-24

Rozporządzeniem Ministra Edukacja Narodowej, od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. wprowadza się w szkołach kształcenie na odległość. W związku z tym w naszej szkole  wprowadzamy następujące zasady realizacji tego zadania:

- podstawowym sposobem komunikowania się nauczyciela z rodzicami i uczniami pozostaje dziennik elektroniczny. W związku z tym rodzice i uczniowie powinni mieć aktywne konto na e-dzienniku (rodziców i uczniów, którzy nie spełniają tego warunku prosimy o pilny mailowy lub telefoniczny kontakt ze szkołą w celu aktywacji konta),

- z rodzicami uczniów klas I-III skontaktują się wychowawczynie klasy w celu przekazania zakresu i sposobu wykonania zadań przez uczniów,

- uczniowie w zakładce „Zadania domowe” będą otrzymywali szczegółowe instrukcje dotyczące bieżącej pracy,

- w celu zapewnienia  równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu, na czas kształcenia na odległość zostanie przygotowany specjalny, tygodniowy plan lekcji,

-nauczyciele mogą realizować kształcenie na odległość w inny sposób, np. poprzez platformy, portale, komunikatory itp., po wcześniejszy uzgodnieniu tego z uczniami i rodzicami, tak aby takie kształcenie było powszechnie dostępne i nikogo z niego nie wykluczało,

- w sytuacji awaryjnej (np. awaria sprzętu) uczeń będzie mógł otrzymać w szkole wersję papierową zakresu pracy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  z sekretariatem placówki,

- nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów podczas konsultacji na e-dzienniku w dniu zajęć,  w godzinach 9.00-15.00. W przypadku braku możliwości odniesienia się do problemu w dniu jego zgłoszenia, kontakt ze strony nauczyciela będzie miał miejsce w następnym dniu. Dopuszcza się też konsultacje poprzez komunikatory, platformy, portale czy mailowo, jeżeli obie strony znajdą takie możliwości i zaakceptują je.

2020-03-24

Od środy 25.03.2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość. Oznacza to, że to co dotychczas robiliście na zasadach dobrowolności, stanie się obowiązkiem. Przygotowaliśmy dla Was specjalny plan lekcji. Zakłada on, że macie zajęcia każdego dnia tygodnia, ale z nie więcej niż czterech przedmiotów. Zapewnienia on więc równomierne obciążenie Was zajęciami w danym dniu. Nauczyciele, poprzez e-dziennik (zakładka „Zadania domowe”) będą Wam przesyłać szczegółowe instrukcje dotyczące Waszej pracy w danym dniu.

Uwaga - boiska szkolne zamknięte!
2020-03-19

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w trosce o Wasze zdrowie zamykamy place zabaw/boiska. Piękna pogoda kusi, ale gromadzenie się w miejscach publicznych niesie poważne ryzyko zakażenia się koronawirusem.

Zajęcia zawieszone
2020-03-13

12.03.2020 – 10.04.2020
ZAJĘCIA W SZKOLE SĄ ZAWIESZONE

Sekretariat czynny od 8:00 do 15:00. Prosimy, by w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty osobiste w szkole. Wiele spraw można załatwić telefonicznie (32 42 27 117 oraz 513 188 649) lub mailowo (sp35@onet.eu). Prosimy również, by w przypadku bezpośredniego kontaktu zachować odpowiedni dystans.

Rekrutacja do klasy pierwszej zawieszona
2020-03-12

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

UWAGA! Zajęcia szkole zawieszone!
2020-03-11

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję, że:

 • Od jutra czyli 12 marca 2020r. w naszej szkole, jak we wszystkich placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach, żłobkach miejskich) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do 25 marca 2020r.
 • W dniach 12 i 13 marca zapewniamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im innej opieki.
 • W dniu dzisiejszym (czyli 11.03.2020r.) zajęcia odbywają się normalnie.
 • Podczas dwutygodniowej przerwy w zajęciach dydaktycznych uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania, czyli tych dni nie należy traktować jako dni wolnych czy dodatkowych ferii.
 • Szkoła będzie pełnić dyżur telefoniczny od 7.30 do 15.30.
 • Rodzicom z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 przysługuje zasiłek (14 dni). Wniosek do pobrania na stronie ZUS - formularze ZAS-36, Z-15A).
 • Odwołane są wszelkie zajęcia pozalekcyjne i wszelkie wynajmy pomieszczeń szkolnych.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Tyl-Korzeniewska
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 35
im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

 


Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Informacje na temat koronawirusa
2020-03-04

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjno-informacyjne dotyczącymi profilaktyki chorób zakaźnych, w tym szczególnie koronawirusa:

ZFŚS
2020-03-03

Informacja dla emerytów i rencistów SP14, SP35 i G3:

Do 15 marca 2020 należy składać wnioski o przyznanie świątecznego świadczenia socjalnego w ramach ZFŚS - druk do pobrania w zakładce 'Pracownicy' oraz w sekretariacie szkoły.

Przypominamy również o konieczności składania decyzji ZUS o rewaloryzacji emerytury.

2020-03-02

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

2020-02-25

Kolejny raz tłusty czwartek w naszej szkole przebiegał pod hasłem Wyślij pączka do Afryki. Ponownie dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji na rzecz misji w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, organizowanej przez krakowską Fundację Kapucyni i Misje.

2020-02-24

18 lutego w sali gimnastycznej naszej szkoły mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, brygadierem Bogusławem Łabędzkim. Gościa powitał i przedstawił dyrektor placówki p. Ryszard Kras.

2020-02-24

14 lutego przedstawiciele Samorząd Szkolnego rozdawali walentynkowe życzenia. Już parę dni wcześniej, każdy miał okazję do wyznania uczuć swojej sympatii, a także okazania serdeczności tym, których lubi, szanuje, za pomocą przygotowanych przez siebie życzeń umieszczanych w specjalnej walentynkowej skrzynce. Podobnie, jak i w ubiegłych latach, pięknych życzeń było bardzo wiele. Warto jednak pamiętać o nich cały rok.

2020-02-24

13 lutego w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020 odbyły się Szkolne Zawody Pływackie. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Stronczek i Oliwia Misala z kl. VII a.

2020-02-03

W dniu 28 stycznia br. w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie z dr Arkadiuszem Gorzawskim – fizykiem pracującym w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Z tej okazji gościliśmy uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 13 w Chwałowicach oraz IV Liceum Ogólnokształcącego z Chwałowic. Naukowiec, który odwiedził naszą szkołę, pracuje w ośrodku, który dysponuje najpotężniejszym w Europie akceleratorem cząstek.

2020-01-27

Najładniejsza ozdoba świąteczna

9 stycznia został zostały ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Technicznego na Najładniejszą Ozdobę Świąteczną, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII.

2020-01-27

Tradycyjne w okresie świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się już 17 raz konkurs fletowy „Hej kolęda, kolęda”. Wzięło w nim udział 13 osób z klas IV- VII. Uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności gry na flecie prostym grając po dwie, wybrane przez siebie kolędy.

2020-01-27

Przed świętami zakończyliśmy szkolną zbiórkę czekolad dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego. Akcja ta została podjęta przy współpracy z Przedszkolem nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Dzięki otwartości serc i wielkiemu zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się zebrać ponad 100 tabliczek czekolady.

2020-01-08

7 stycznia uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami p. Joanną Alder, p. Wojciechem Wasylko oraz nauczycielem języka polskiego p. Ewą Rozińską, za sprawą aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia, mieli okazję przenieść się do starożytności, w której losy ludzi zależały od kaprysów władających wówczas bogów.

2020-01-08

Już po raz kolejny, 17 grudnia z inicjatywy Samorządu Szkolnego i jego opiekuna p.  Iwony Dyczki zorganizowano Bożonarodzeniowy Jarmark Szkolny. Uczniowie z klas IV – VIII wraz z wychowawcami przygotowali stoiska, na których wystawili swoje rękodzieła.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach