Szkoła Podstawowa nr 35
im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

 

ul. Śląska 18a, 44-206 Rybnik

 

tel./fax 32 42 27 117
e-mail: sp35@onet.eu

 

 inspektor ochrony danych: Joanna Moćko
kontakt z inspektorem ochrony danych: sp35@onet.eu

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach