1. Ryszard Kras - dyrektor szkoły; historia, wiedza o społeczeństwie
 2. Ewa Tyl-Korzeniewska - wicedyrektor szkoły; język angielski
 3. Joanna Alder - matematyka
 4. Katarzyna Baranek - edukacja wczesnoszkolna
 5. Katarzyna Bednarz-Krawczyńska - wychowanie fizyczne
 6. Iwona Dyczka - matematyka
 7. Aleksandra Gierczak - język niemiecki
 8. Katarzyna Grzech - edukacja wczesnoszkolna
 9. Anna Jastrzębska - religia
 10. Marcin Krawczyński - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 11. Jolanta Landek - religia
 12. Magda Latusek - fizyka, biologia, przyroda
 13. Agnieszka Majewska - logopeda
 14. Mirosław Niewelt - historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 15. Aleksandra Oleś - edukacja wczesnoszkolna
 16. Wiesława Pawliczek - edukacja wczesnoszkolna
 17. Anita Podleśny - surdopedagog
 18. Ewa Rozińska - język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 19. Jan Roziński - geografia, zajęcia techniczne, informatyka
 20. Marzena Rusin - wychowawca świetlicy
 21. Barbara Sapota - chemia
 22. Małgorzata Sikora - pedagog
 23. Aleksandra Skupień - informatyka, zajęcia artystyczne
 24. Joanna Sobik - informatyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
 25. Iwona Somerla - biblioteka
 26. Danuta Stachowicz - język polski
 27. Beata Szczerbowska - wychowawca świetlicy
 28. Aleksandra Torba - edukacja wczesnoszkolna
 29. Wojciech Wasylko - język angielski, język polski
 30. Iwona Woźnica - język angielski
 31. Joanna Zając - edukacja wczesnoszkolna
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach