Rozpoczęcie roku szkolnego

2019-09-05

W tym roku we wszystkich polskich szkołach pierwszy dzwonek zabrzmiał w poniedziałek drugiego września. Tego dnia my również rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.

O godz. 930 w szkolnej sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie z klas od czwartych do ósmych, by wysłuchać przemówienia dyrektora szkoły p. Ryszarda Krasa, spotkać się z wychowawcami i nauczycielami, a także z koleżankami i kolegami.

 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. W swoim przemówieniu dyrektor powitał społeczność szkolną, a także przedstawił najważniejsze sprawy organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym. Ponadto zwrócił uwagę na ważne wydarzenia historyczne, a mianowicie 100 rocznicę Powstań Śląskich oraz 80 – tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bohaterów tamtych czasów uczciliśmy chwilą ciszy. Na zakończenie przemówienia dyrektor życzył wszystkim uczniom sukcesów edukacyjnych, zachęcał do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, poprzez udział w wielu kołach działających w szkole, a także zwrócił się w szczególny sposób do uczniów klasy ósmej, którzy jako najstarsi, powinni służyć wzorem i przykładem swoim młodszym kolegom. Po wyprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

O godz. 1030 nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie klas I - III. Szczególnie gorąco powitał dyrektor tych najmłodszych, czyli pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Następnie w kilku zdaniach przedstawił zasady funkcjonowania szkoły i najważniejsze sprawy organizacyjne. Głównym punktem uroczystości było oczywiście pasowanie pierwszaków, którzy stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Powagi tej uroczystości dodał również sztandar szkoły i hymn narodowy, którzy wszyscy wspólnie odśpiewali. Dzieci spotkały się również ze swoimi wychowawcami, a rodzice mieli okazję porozmawiać z dyrektorem p. Ryszardem Krasem oraz z wicedyrektorem szkoły p. Ewą Tyl.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach