Rodzice

Zaplanowane konsultacje i zebrania z rodzicami:

  • 06.09.2018 – czwartek – Zebranie z rodzicami
  • 27.09.2018 – czwartek – Zebranie z rodzicami
  • 25.10.2018 – czwartek – Konsultacje z rodzicami
  • 22.11.2018 – czwartek – Zebranie z rodzicami
  • 06.12.2018 – czwartek – Konsultacje z rodzicami
  • 17.01.2019 – czwartek – Zebranie z rodzicami
  • 07.03.2019 – czwartek – Zebranie z rodzicami i konsultacje
  • 09.05.2019 – czwartek – Zebranie z rodzicami i konsultacje

 

Zebrania z rodzicami i konsultacje rozpoczynać się będą o:

  • 16:00 - edukacja wczesnoszkolna
  • 18:00 - pozostałe klasy

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców: 37 1560 0013 2000 1761 4794 7400

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 65 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za drugie dziecko, trzecie i następne – zwolnione.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach