Rodzice

Zaplanowane spotkania z rodzicami:

  • 11.09.2019 - środa - Zebranie z rodzicami
  • 11.12.2019 - środa - Konsultacje z rodzicami
  • 29.01.2020 - środa - Zebranie z rodzicami
  • 26.02.2020 - środa - Zebranie z rodzicami klasy VIII (dot. egzaminu ósmoklasisty)
  • 29.04.2020 - środa - Zebranie z rodzicami
  • 20.05.2020 - środa - Konsultacje z rodzicami

Zebrania z rodzicami i konsultacje rozpoczynać się będą o:

  • 16:00 - edukacja wczesnoszkolna
  • 18:00 - pozostałe klasy

 

Ponadto:

Harmonogram konsultacji z nauczycielami na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

po uprzednim umówieniu za pomocą dziennika elektronicznego (informacja o chęci skorzystania z konsultacji musi wpłynąć do nauczyciela do 15:00 dnia poprzedzającego dzień konsultacji)

         

L.p.

Nauczyciel i przedmiot

dzień

godzina

miejsce

1

BA - religia

środa

11:50 - 12:35

Bud.2

2

JA - matematyka

środa

11:50 - 12:35

Bud.2

3

KK - wf

środa

10:45 - 11:30

Bud.2

4

ID - matematyka

czwartek

08:00 - 08:45

Bud.2

5

AG - j. niemiecki

wtorek

13:40 - 14:40

Bud.2

6

KG - edukacja wczesnoszkolna

środa

11:30 - 12:30

Bud.1

7

AJ - religia

środa

13:50 - 14:35

Bud.2

8

RK - historia, dyrektor szkoły

poniedziałek

14:00 - 15:00

Bud.2

9

MK - wf

wtorek

10:45 - 11:30

Bud.2

10

ML - fizyka, biologia

poniedziałek

14:40 - 15:25

Bud.2

11

MA - logopeda

środa

11:00 - 11:45

Bud.1

12

MN - historia, wos, edukacja regionalna

środa

13:50 - 14:35

Bud.2

13

AO - edukacja wczesnoszkolna

czwartek

08:00 - 08:45

Bud.1

14

WP - edukacja wczesnoszkolna

wtorek

12:55 - 13:40

Bud.1

15

ER - j. polski, wdżr

wtorek

13:50 - 14:35

Bud.2

16

JR - geografia, technika, informatyka

wtorek

14:40 - 15:25

Bud.2

17

SB - chemia

czwartek

15:30 - 16:15

Bud.2

18

MS - pedagog

środa

15:00 - 16:00

Bud.2

19

JS - muzyka, informatyka

piątek

09:50 - 10:35

Bud.2

20

DS - j. polski

poniedziałek

13:50 - 14:35

Bud.2

21

AT - edukacja wczesnoszkolna

środa

08:00 - 08:45

Bud.1

22

ET - j. angielski, wicedyrektor szkoły

środa

14:00 - 15:00

Bud.2

23

WW - j. angielski

poniedziałek

10:45 - 11:30

Bud.2

24

IW - j. angielski

środa

12:55 - 13:40

Bud.1

25

JZ - edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

08:00   08:45

Bud.1

26

RZ - plastyka

wtorek

14:40 - 15:25

Bud.2

27

ZJ - biologia

wtorek

15:10 - 15:55

Bud.2

 

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców: 37 1560 0013 2000 1761 4794 7400

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 65 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za drugie dziecko, trzecie i następne – zwolnione.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach