Projekt "Z matematyką na ty"

"Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, który będziemy realizować od 1 lutego 2018 do 31 stycznia 2020 roku.

Jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach oraz podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, kształtowanie i rozwijanie u uczniów m.in. kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej (w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe).

 

W ramach projektu organizujemy:

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijajace (edukacja wczesnoszkolna)
 3. Kółko matematyczne
 4. Kółko przyrodnicze
 5. Kółko ekologiczne
 6. Kółko eksperymentalne
 7. Kółko j. angielskiego
 8. Kółko chemiczne
 9. Kółko fizyczne
 10. Kółko meteorologiczne
 11. Zajęcia psychoedukacyjne

 

EFS

 

Rekrutacja:

Kółko ekologiczne

Wizyta studyjna na terenie Elektrowni Rybnik

Ogródek meteorologiczny

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach