Po lekcjach

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – J. Alder, M. Dyakowska, I. Dyczka
 2. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – D. Stachowczi, E. Rozińska
 3. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – I. Woźnica
 4. Zajęcia wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna – A. Torba, W. Pawliczek, K. Grzech, J. Zając, A. Oleś
 5. Zajęcia rozwijające – edukacja wczesnoszkolna – K. Grzech, A. Torba, W. Pawliczek
 6. Kółko matematyczne – I. Dyczka
 7. Kółko przyrodnicze – J. Zysk
 8. Kółko ekologiczne – J. Roziński
 9. Kółko eksperymentalne – M. Latusek
 10. Kółko j. angielskiego – E. Tyl, W. Wasylko
 11. Kółko dziennikarskie – K. Krukar
 12. Kółko historyczne – A. Mielczarek
 13. Kółko geograficzne na platformie Moodle – J. Roziński
 14. Kółko chemiczne – B. Sapota
 15. Kółko fizyczne – M. Latusek
 16. Kółko biologiczne – J. Zysk
 17. Kółko meteorologiczne – A. Siwy
 18. Zespół muzyczny – J. Sobik
 19. Radio 3GIT – W. Wasylko
 20. Grupa projektowa eTwinning – W. Wasylko
 21. Kółko plastyczne – B. Szczerbowska
 22. Kółko pierwszej pomocy – M. Sikora
 23. Szkolne Koło Caritas – A. Jastrzembska
 24. Kółko religijne – x. D. Klimera
 25. SKS: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, zajęcia rekreacyjne i inne – K. Bednarz-Krawczyńska, M. Krawczyński, A. Stronczek

 

Oraz: zajęcia na basenie dla klas III, a dla potrzebujących:

 1. zajęcia rewalidacyjne,
 2. korekcyjno-kompensacyjne,
 3. logopedyczne,
 4. surdopedagogiczne.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach