Pracownicy

 1. Ryszard Kras - dyrektor szkoły; historia, wiedza o społeczeństwie
 2. Ewa Tyl - wicedyrektor szkoły; język angielski
 3. Beata Agopsowicz - religia
 4. Joanna Alder - matematyka
 5. Katarzyna Bednarz-Krawczyńska - wychowanie fizyczne
 6. Małgorzata Dyakowska - matematyka
 7. Iwona Dyczka - matematyka
 8. Jolanta Dziewior - język polski
 9. Aleksandra Gierczak - język niemiecki
 10. Joanna Gliwicka - surdopedagogika
 11. Katarzyna Grzech - edukacja wczesnoszkolna
 12. Izabela Herjan - biblioteka, wychowawca świetlicy
 13. Anna Jastrzębska - religia
 14. Dawid Klimera - religia
 15. Marcin Krawczyński - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 16. Marzena Krośniewska-Mońko - język angielski, wychowawca świetlicy
 17. Krzysztof Krukar - historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 18. Magda Latusek - fizyka
 19. Agnieszka Majewska - logopeda
 20. Artur Mielczarek - historia, historia i społeczeństwo
 21. Aleksandra Oleś - edukacja wczesnoszkolna
 22. Wiesława Pawliczek - edukacja wczesnoszkolna
 23. Ewa Rozińska - język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 24. Jan Roziński - geografia, zajęcia techniczne, informatyka
 25. Barbara Sapota - chemia
 26. Małgorzata Sikora - pedagog
 27. Aleksandra Siwy - przyroda
 28. Aleksandra Skupień - informatyka, zajęcia artystyczne
 29. Joanna Sobik - informatyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
 30. Iwona Somerla - biblioteka
 31. Danuta Stachowicz - język polski
 32. Adam Stronczek - wychowanie fizyczne
 33. Beata Szczerbowska - wychowawca świetlicy
 34. Aleksandra Torba - edukacja wczesnoszkolna
 35. Wojciech Wasylko - język angielski, język polski
 36. Iwona Woźnica - język angielski
 37. Joanna Zając - edukacja wczesnoszkolna
 38. Justyna Zysk - biologia
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach