Wizyta studyjna w ramach projektu "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji"

2018-06-01

14 maja uczniowie klas czwartych brali udział w wizycie studyjnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji", zrealizowanej na lekcjach edukacji regionalnej. Obszar rewitalizacji to fragmenty dzielnic: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec – Piaski, Chwałowice i Śródmieście. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami p. Joanną Sobik i p. Katarzyną Zbroją oraz z nauczycielem historii i edukacji regionalnej p. Arturem Mielczarkiem, a także z maskotką projektu Rewitkiem, odwiedzili najciekawsze miejsca w dzielnicach naszego miasta.

Rolę przewodnika pełnił nauczyciel edukacji regionalnej - p. Artur Mielczarek. Choć wydawać się może, że własną dzielnicę każdy zna doskonale, to jednak ciekawe wiadomości o kolonii robotniczej przy ul. 1 – go Maja, a powstałej na początku XX wieku dla pracowników budowanej wówczas kopalni Donnersmarck, historię kopalni i jej założycieli, wielu uczniów usłyszało dopiero pierwszy raz. W sąsiedniej dzielnicy Niedobczyce, dzieci miały okazję zobaczyć zlokalizowane przy ulicach Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju osiedle Rymer, które podobnie jak chwałowickie familoki, powstało na początku XX wieku dla pracowników nieczynnej już dzisiaj kopalni Rymer, za to wpisanej do rejestru zabytków. Przy okazji p. Mielczarek wyjaśnił też uczestnikom wycieczki, kim byli patroni ulic. W parku im. Czempiela uczniowie mieli okazję wystąpić na scenie śpiewając śląskie piosenki. Występ uczniów przygotowała p. Joanna Sobik. W dzielnicy Niewiadom odwiedziliśmy kompleks budynków zabytkowej kopalni Ignacy z okresu 1780 – 1920. Pokonaliśmy ponad 200 schodów aby wejść na wieżę ciśnień zabytkowej kopalni. Trud się opłacał zobaczyliśmy wspaniałą panoramę Rybnika i sąsiednich gmin z lotu ptaka Na Paruszowcu – Piaskach widzieliśmy osiedle powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej już dzisiaj huty Silesia, a obecnie objęte ochroną konserwatorską. Mieści się ono przy ul. Słonecznej, Przemysłowej i Porucznika K. Ogrodowskiego. Najwięcej czasu spędziliśmy jednak w Śródmieściu – historycznie ukształtowanym centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich i z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

O wielokulturowych wpływach na rozwój naszego miasta dowiedzieliśmy się przy kościele ewangelickim. Następnie odwiedziliśmy zespół szpitalny „Juliusz”, gdzie uczniom przybliżono postać Juliusza Rogera. Później zobaczyliśmy zamek, w którym obecnie rezyduje sąd. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali opowieści p. Mielczarka o jego właścicielach, przebudowach i funkcji, jaką pełnił na przestrzeni dziejów. Na rybnickim rynku mogliśmy zobaczyć kamienice oraz klasycystyczny ratusz z wieżą zegarową. Wysłuchaliśmy również historii św. Nepomucena, którego pomniki stoją na rynku i przy kościele Matki Boskiej Bolesnej, gdzie następnie się udaliśmy. Uwagę uczniów skierował p. Mielczarek na popiersie ks. Franciszka Blachnickiego, który jest patronem naszej szkoły, a w tym kościele był chrzczony. Wspomniał również o tablicy pamiątkowej znajdującej się na ścianie budynku rybnickiego kampusa. Następnie udaliśmy się do parku Na wzgórzu, który od 1994 roku nosi nazwę Parku Świętego Jana Sarkandra. Poznali historię nazwy naszego miasta, związanej z zajęciem jej mieszkańców, a następnie dzieje Rybnika od czeskich Przemyślidów, Habsburgów, po wiek XVIII, gdy miasto stało się własnością króla pruskiego. Wędrując ulicami miasta w stronę rynku, podziwialiśmy odnowione kamienice, ulice i skwery. W czasie trwania wycieczki uczniowie świetnie poradzili sobie z przygotowanymi dla nich zadaniami. Pomysłowo uzupełnili legendę z Kluską Wandruską i Rewitkiem – mieszkańcami oczywiście Rybnika. Bezbłędnie rozwiązali krzyżówkę – wykazując się bardzo dobrą znajomością swojego miasta, a także szybko i sprawnie poradzili sobie z uzupełnieniem karty zaliczeniowej.

Wspaniała pogoda, ciekawe miejsca naszej małej ojczyzny, interesująco opowiedziane historie sprawiły, że zadowoleni i bogatsi w wiedzę o naszym mieście, wróciliśmy do domów.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach