Dumni z naszych!

2019-06-14

Z dumą informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 Rybnickim Prymusem została uczennica klasy 3B-g - Natalia Czepczor, zaś stypendystami stypendium Prezydenta Miasta Rybnika zostali: Julia Wójcikowska z klasy 3B-g oraz Samuel Pietkiewicz z klasy 8B.

A my jesteśmy DUMNI Z NASZYCH! :)

Serdecznie gratulujemy!

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach