Koniec strajku!

2019-04-26

Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku, od poniedziałku 29 kwietnia br., wracamy do pracy w szkole według planu lekcji sprzed strajku. Dotyczy to lekcji, zajęć pozalekcyjnych oraz pracy świetlicy i stołówki szkolnej.

W przypadku rezygnacji z obiadu prosimy każdorazowo poinformować p. intendentkę lub sekretariat o tym fakcie do godziny 8:30.

Dla przypomnienia: w przyszłym tygodniu w poniedziałek i wtorek obywają się planowe lekcje, natomiast w czwartek 2 maja czynna jest tylko świetlica.

Raz jeszcze dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość oraz wspólne przejście tego niełatwego czasu.

Z poważaniem,

Dyrekcja szkoły

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach